Interne klachtenregeling:
Ondanks dat wij ons uiterste best doen om iedereen tevreden te houden kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Deze lossen wij graag intern met u op. Dit doen wij als volgt:
• U dient uw klacht in bij de leidster of de houder.
• De houder onderzoekt de klacht.
• De houder brengt u minstens één keer per week op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.
• De houder streeft ernaar de klacht binnen 2 weken behandeld te hebben.
• De houder heeft de klacht binnen maximaal 6 weken behandeld.
• De houder zorgt voor een schriftelijke terugkoppeling met hierin een door redenen onderbouwd oordeel naar de indiener van de klacht.
• In het oordeel vindt de indiener van de klacht een concrete termijn waarin de houder eventuele maatregelen zal treffen.

Mochten we er intern onverhoopt toch niet uitkomen kunt u met uw klacht terecht bij “de geschillencommissie”. Hier zijn wij bij aangesloten.