Algemeen beleid

 1. Even voorstellen

BAM Kinderopvang is een kleinschalige BSO en kinderdagverblijf. De gezelligheid bij BAM wordt gekenmerkt door de huiselijke sfeer op de groepen. BAM staat voor Bewegen Aandacht en Muziek, drie punten die bij BAM Kinderopvang hoog in het vaandel staan. BAM is opgestart per 1 juli 2015 door Anne Kruijt, zij is sinds 2009 werkzaam in de kinderopvang na de opleiding SPW4 gevolgd te hebben. BAM Kinderopvang is een uiting van haar visie op het gebied van kinderopvang.

 1. Waar is BAM Kinderopvang gevestigd?

U kunt BAM Kinderopvang vanaf 1 juli 2015 vinden in het mooie landelijke dorpje Benningbroek (NH) gemeente Medemblik. Wij zitten daar in de dorpskern, naast de basisschool en het dorpshuis. BAM Kinderopvang zit op slechts enkele minuten rijden van de oprit naar de A7 richting Amsterdam of Den Helder. Ook de dorpen Sijbekarspel, Abbekerk, Twisk, Midwoud, Oostwoud, Nibbixwoud, Wognum, Opmeer, Spanbroek en Hoogwoud liggen op steenworp afstand.  Er is voldoende parkeergelegenheid rondom het pand. Aan het dagverblijf grenst een mooie grote tuin waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

 1. Doelstellingen en doelgroepen

BAM Kinderopvang verzorgt opvang voor kinderen van 10 weken tot 12 jaar. Er zal een verdeling zijn tussen kinderdagopvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Doordat de ruimtes zich in hetzelfde pand bevinden zal de overgang voor de kinderen een stukje makkelijker zijn. Ook kunnen oudere broers of zussen eens bij hun kleine broertje of zusje gaan kijken. BAM Kinderopvang streeft ernaar om de thuissituatie zoveel mogelijk te behouden. Dus kijkend naar de slaap- en eetritmes van de kinderen thuis.

 1. Openingstijden

Bam Kinderopvang is 52 weken per jaar geopend op maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 18.30. Uitzonderingen zijn beide kerstdagen, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, 2e pinksterdag, Hemelvaartsdag, koningsdag en één keer in de 5 jaar 5 mei (2020 weer). Op Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsdag sluit BAM Kinderopvang om 16.30.

Soorten opvang:
Hele dagopvang:
opvang van 6.30 tot 18.30
Halve dagopvang: opvang van 6.30 tot 13.00 of 12.00 tot 18.30 (Nieuwe verzoeken voor halve dagopvang zijn sinds 01-07-2020 niet meer mogelijk!)
BSO: Voorschools (6.30-8.30), tussenschools (12.15-13.15), naschools (15.15-18.30)(bij continu rooster 14:00-18:30)

 1. Aanmelding

Bij een rondleiding kunt u vragen naar een inschrijfformulier of zullen wij u deze aanbieden. Wanneer dit formulier correct en volledig ingevuld geretourneerd is, wordt de inschrijving van uw kind(eren) definitief gemaakt. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding.
Wanneer de door u gewenste dag vol zit kan het zijn dat uw kinderen op een wachtlijst geplaatst worden.

 1. Opzeggen

Opzeggen van een overeengekomen plaatsing dient een maand voor de startdatum schriftelijk door ons ontvangen te zijn. Ook voor een opzegging wanneer uw kind al gebruik maakt van de opvang bij BAM Kinderopvang geldt een maand opzegtermijn per eerste van de maand.

 1. Visie van BAM Kinderopvang

BAM Kinderopvang streeft ernaar om het dagverblijf zo veel mogelijk op de thuissituatie te laten lijken. Maar dan gezellig samen met andere kinderen. BAM staat voor “Bewegen”, “Aandacht” en “Muziek”. Bij BAM Kinderopvang staan deze 3 punten hoog in het vaandel. Zo zal er regelmatig een bewegingsdocent komen om bewust en verantwoord met de kinderen te bewegen, dit zal voornamelijk in vakanties gebeuren met de oudere kinderen. Wij zijn bezig om ook gerichte bewegingsactiviteiten voor de jongere kinderen aan te gaan bieden. Er werken vaste leidsters op de groepen zodat de kinderen zoveel mogelijk dezelfde gezichten zullen zien. Zo kan er een goede vertrouwensband opgebouwd worden tussen leidsters en kinderen. De leidsters gaan ongedwongen en ontspannen om met de kinderen en leren hen hierdoor hetzelfde naar elkaar te doen. Het bieden van structuur is natuurlijk ook belangrijk zodat kinderen weten wat ze kunnen verwachten van een dag bij BAM Kinderopvang. Zo zullen er verschillende activiteiten regelmatig terugkeren. Bij BAM Kinderopvang wordt ieder kind gezien als individu met zijn eigen identiteit en mogelijkheden en daar passen de leidsters hun benaderingswijze op aan. Zo krijgt ieder kind de aandacht die hij of zij nodig heeft en op de voor hun meest prettige manier. Ook zal er maandelijks een muziekdocent langs komen om gezellig met de kinderen muziek te maken en te zingen. De leidsters doen dit natuurlijk zelf ook regelmatig met de kinderen. Daarnaast vindt BAM Kinderopvang dat kinderen lekker buiten horen te spelen. Er is dan ook een grote buitenspeelplaats met veel uitdagingen voor de kinderen. Ook de dieren buiten zullen door de kinderen zelf verzorgd worden, met behulp van de leidsters natuurlijk, tenzij u aangeeft dat uw kind dit niet mag doen.

 1. Waarden en Normen

Bij het opvoeden van kinderen spelen waarden en normen natuurlijk een rol. Onze leidsters zullen dan ook altijd handelen naar de normen, waarden en ideeën van BAM Kinderopvang. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Respect: bij BAM Kinderopvang gaan alle leidsters en kinderen op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Gelijkwaardigheid tussen kinderen en volwassenen, uiteraard met inachtneming van de verhouding leidsters/kinderen.
 • Zelfredzaamheid ontwikkelen en in het verlengde daarvan meewerken aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind zoals motoriek, taal-, spel- en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Aanleren van manieren en gemeenschapszin, zoals netjes eten en op elkaar wachten tijdens de broodmaaltijd.
 1. Wennen bij BAM Kinderopvang

Omdat een eerste bezoek aan een kinderdagverblijf zowel voor het kind als voor de ouders een spannende gebeurtenis is, kan het kind een dagdeel wennen. In overleg is het zelfs mogelijk om twee dagdelen te wennen. Wij zorgen dan voor extra aandacht om het kind zo goed mogelijk te leren kennen en om alert te zijn op de reacties van het kind. Tijdens het intakegesprek zijn alle gewoontes van het kind al doorgesproken, dus eventueel afwijkend gedrag is snel duidelijk. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de ouders erbij blijven op de eerste wendag. Tussentijds bellen hoe het gaat kan altijd.

 1. Groepen

BAM Kinderopvang werkt met één verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar met plaats voor maximaal 16 kinderen en één groep op de BSO van 4 tot 12 jaar met plaats voor maximaal 22 kinderen. De activiteiten zijn aangepast aan de verschillende groepen en ook binnen de groep kunnen de activiteiten verschillen. Kinderen van 0 tot 1 jaar vereisen bijvoorbeeld nu eenmaal andere activiteiten dan kinderen van 2 tot 4 jaar. Wel is het de bedoeling dat de verschillende groepen regelmatig door elkaar zitten zodat de gemeenschapszin vergroot wordt en de kinderen zo veel mogelijk van elkaar kunnen leren. Op rustige momenten kan het voorkomen dat we besluiten de BSO en KDV groep samen te voegen.

 1. Kind-leidster ratio

De kind-leidster ratio is bij BAM Kinderopvang geheel conform de landelijke regelgeving.
Wij volgen dus de richtlijnen van het ministerie.

Dit betekent dat er bij een volledige bezetting van BAM Kinderopvang altijd minimaal vier beroepskrachten aanwezig zullen zijn. Zolang de dagopvang en buitenschoolse opvang niet optimaal bezet zijn zal het aantal beroepskrachten flexibel zijn, maar altijd minimaal conform de regelgeving. In de vroege ochtend en aan het einde van de dag is er altijd één leidster aanwezig voor de eerste opvang. Bij onverwachte gebeurtenissen en calamiteiten (zie onder) kan men terugvallen op de achterwacht (zie onder).

 1. Personeel en stagiaires

De leidsters van BAM Kinderopvang zijn in het bezit van een diploma SPW of verzorging. Zij zijn in het bezit van een recente verklaring van goed gedrag. In ieder geval één van de leidsters is in het bezit van het BHV diploma en/of een EHBO diploma. Het streven is om alle leidsters in staat te stellen deze diploma’s te halen. Een nieuwe leidster zal eerst voorgesteld worden aan de ouders en de eerste weken meedraaien met het openen en sluiten. Pas als zij bekend is met alle voorkomende werkzaamheden en een vertrouwd gezicht is voor de kinderen kan zij zelfstandig draaien. BAM Kinderopvang werkt van meet af aan met drie vaste leidsters en één invalkracht. Ook heeft BAM de intentie om een leerbedrijf voor stagiaires te worden.

 1. Achterwacht

’s Ochtends en aan het eind van de dag kan een leidster alleen aanwezig zijn op het kinderdagverblijf. Mocht de leidster hulp nodig hebben dan kan de achterwacht gebeld worden. De achterwachten zijn de collega’s of vrijwilligsters die het dichts bij het kinderdagverblijf wonen.

 1. Calamiteiten

Bij calamiteiten is er een noodplan en ontruimingsplan aanwezig dat op verschillende plekken goed zichtbaar is opgehangen. Het gebouw beschikt over een nooduitgang geheel conform de voorschriften. Alle leidsters zijn bekend met het noodplan en de ontruimingsroutine. Bij de start van BAM Kinderopvang heeft in elk geval de directrice een BHV diploma en voor zover de leidsters dit diploma nog niet hebben worden zij zo snel mogelijk in staat gesteld dit te behalen.

 1. Veiligheid

Kinderen zijn onbevangen, nieuwsgierig en ontwikkelen zich snel. Bij het ontdekken van de wereld om hen heen zien ze in eerste instantie vaak geen gevaar. Pas als ze ouder worden leren ze steeds beter wat wel en niet veilig is. Het is de verantwoordelijkheid van de leidsters om ze in dit proces te begeleiden. Ze oefenen dagelijks veilig gedrag met kinderen en nemen regels door die de veiligheid zo veel mogelijk garanderen zoals niet rennen binnen, niet achter deuren spelen en niet op en van stoelen en banken springen. De regels betreffende de veiligheid zijn ook terug te vinden in de algemene huisregels. Omdat leidsters niet elk kind elke minuut van de dag in de gaten kunnen houden is BAM Kinderopvang zo veilig mogelijk ingericht voor de doelgroepen.

 1. Toegangssysteem

De deur van BAM Kinderopvang is de gehele dag gesloten. deze kan geopend worden met een code vanaf de buitekant. deze code is alleen bij ouders en personeel bekend. Ook is er een deurbel aanwezig.

 1. Inspectie

De GGD Hollands Noorden controleert jaarlijks of het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang nog voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit kinderopvang. De controle vindt plaats op de volgende onderwerpen: groepsleiding, veiligheid, gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, leidster-kind ratio, pedagogisch beleid en praktijk. BAM Kinderopvang wordt zoals alle kinderdagverblijven door de GGD niet geïnformeerd wanneer de inspectie plaats zal vinden. Ouders worden door ons altijd op de hoogte gehouden wanneer de GGD is geweest en krijgen bericht als het inspectierapport ter inzage ligt.

 1. Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een voorzitter en overige leden. Wie in de Oudercommissie zitting hebben en wat de Oudercommissie doet is te lezen op het Informatiebord Oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is om op onafhankelijke wijze de belangen van de ouders en de kinderen te behartigen en conform dit streven invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf. Dit betekent dat de oudercommissie concreet meedenkt over zaken als beleid, hygiëne, veiligheid en sfeer. Bovendien bevordert de oudercommissie de communicatie tussen leidsters en ouders en tussen de ouders onderling. Ook ondersteunt de oudercommissie bij extra activiteiten en heeft men de mogelijkheid zelf activiteiten te initiëren.

 1. Vakantie

Als uw kind op vakantie gaat moet dat aan het kinderdagverblijf gemeld worden. In de vakantieperiodes is het voor de planning van de groepsleiding van belang te weten wanneer de kinderen afwezig zijn. Conform de wet kinderopvang loopt het contract en dus de betaling voor de kinderen van het kinderdagverblijf in de vakantieperiode gewoon door. De buitenschoolse opvang is tijdens de reguliere schoolvakanties ook gewoon geopend. In de contracten is daarin voorzien.

 1. Ruilen

Het kan altijd gebeuren dat uw kind op een contractueel vastgelegde dag niet kan of hoeft te komen door bijvoorbeeld ziekte of een vrije dag van een van de ouders. U kunt deze ruildag aanvragen via Bitcare. Uiteraard zijn wij afhankelijk van de bezetting die dag of we de ruildag al dan niet kunnen goedkeuren.

 1. Extra dagen

Het kan altijd gebeuren dat u behoefte heeft aan extra opvangdagen buiten het contract. Dat kan natuurlijk altijd zolang het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang niet aan zijn maximale capaciteit zit. Voor deze dagen gelden speciale prijzen die apart worden gefactureerd. U kunt extra dagen aanvragen via Bitcare.

 1. Hygiëne

BAM Kinderopvang maakt gebruik van een uitgebreid hygiëneprotocol om gezondheidsrisico’s door eventuele overdracht van ziektekiemen en een slecht binnen- en buitenmilieu zo klein mogelijk te houden. Het protocol betreft zaken als handen wassen, verschonen, medicijnverstrekking, voeding, hoe te handelen bij al dan niet ter plekke ontstane wondjes enzovoort. Alle leidsters en andere medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol en ondersteunen elkaar bij het naleven ervan. Een exemplaar van het protocol is voor ouders ter inzage aanwezig.

 

Pedagogisch beleid

 1. Verzorgen

Het verzorgen van de kinderen is een basisactiviteit. Buiten de momenten van vaste verzorging, krijgt een kind indien nodig extra verzorging. Aan de zindelijkheidstraining wordt bijvoorbeeld begonnen als het kind aangeeft hieraan toe te zijn, of wanneer de ouders vragen om het kind kennis te laten maken met het gebruik van een toilet. Dan wordt hier extra aandacht aan besteed. BAM Kinderopvang wil als een verlengstuk van de thuissituatie fungeren, dus in overleg is er veel mogelijk.

 1. Slapen

BAM Kinderopvang beschikt over drie slaapkamers met elk vier slaapplekken. Alle slaapkamers zijn voorzien van een eigen babyfoon om maximaal toezicht te garanderen. Kinderen kunnen daarom zonder problemen slapen op het kinderdagverblijf. Uiteraard bij voorkeur op tijden dat ze dat thuis gewend zijn. Kinderen slapen meestal in een slaapzak. U mag een slaapzak van uw kind voorzien van naam, achterlaten op het kinderdagverblijf. Wij zullen de slaapzak ook uitwassen. De bedjes hebben standaard een hoeslakentje en een dekentje. Mocht het slaapritme veranderen of heeft het kind geen behoefte meer aan slapen overdag, dan wordt dit met de ouders besproken. We proberen ieder kind zo veel mogelijk een eigen bedje te geven, dit kan echter niet altijd. De bedjes worden dagelijks verschoond.

 1. Eten

Als u uw kind voor 7.30 uur komt brengen is het mogelijk dat het kind ontbijt op het kinderdagverblijf. Het is dan wel van belang dat u het kind zelf een ontbijt mee geeft. Komt uw kind na 7.30 uur dan gaan we er vanuit dat uw kind thuis al heeft ontbeten. Melk of sap krijgt uw kind van het kinderdagverblijf.

Voor baby’s is er flesvoeding aanwezig van de merken Kruidvat, Nutrilon en Friso. Geeft u borstvoeding, geef de gekolfde voeding dan duidelijk met naam gelabeld mee voor het kind. U dient voor de baby’s zelf een fles mee te geven. Voor een fruithap is vers fruit aanwezig, maar geef rustig fruit mee als u voorkeuren heeft voor uw kind. Wij kunnen het verse fruit ter plekke pureren.

Voor peuters is fruit aanwezig en is er tussen de middag een broodmaaltijd. Het eerste broodje krijgen de peuters met hartig beleg, het eventuele tweede is naar keuze hartig of zoet. ’s Middags hebben we voor de kinderen nog een tussendoortje in de vorm van een cracker of iets dergelijks. Als u uw peuter na 17.30 op komt halen is warm eten op het kinderdagverblijf een optie. U dient dan wel zelf eten mee te geven. Melk, sap en water is er naar behoefte. Als uw peuter gebruik maakt van een tuitbeker dient u deze zelf mee te geven.

Voor de kinderen van de BSO is er tussen de middag een gedekte lunchtafel. Na schooltijd is er fruit, of in het geval van een verjaardag de traktatie van de dag.

 1. Pedagogisch klimaat

Het hoofddoel op BAM Kinderopvang is altijd het creëren van een gezellige, huiselijke sfeer zodat alle kinderen zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelen. De leidsters zijn daarbij ondersteunend aanwezig. Als een kind de veiligheid of de huiselijke sfeer verstoort zal de leiding adequaat ingrijpen en het gedrag met respect voor het kind in kwestie corrigeren. Als een kind terugkerend verstorend gedrag vertoont, zal met de ouders besproken worden hoe hiermee om te gaan. Als kinderen met elkaar in een conflictsituatie geraken, bekijken de leidsters eerst of de kinderen het zelf op kunnen lossen. Pas als dat niet mogelijk is, biedt de leiding de helpende hand. Natuurlijk blijft ook en vooral gewenst gedrag niet ongezien. Positief gedrag, stappen op het gebied van zindelijkheidstraining, lief spelen en elkaar helpen zijn zaken die we graag belonen. Uiteraard laten we de kinderen dan ook in geuren en kleuren dat we ze lief, goed, knap en geweldig vinden.

 1. Baby’s

Kinderen zijn afhankelijk van een goede communicatie tussen ouders en leidsters. Voor de babygroep geldt dat helemaal. Ouders ontvangen daarom van ons een schrift waarin de dag van het kind en alles wat hij of zij doet en laat wordt bijgehouden. Ouders kunnen het schrift op hun beurt aanvullen met nieuwe informatie over ontwikkelingen van de baby en zijn of haar voedingsschema. Het kinderdagverblijf is er veel aan gelegen om voor de baby’s hetzelfde bioritme als thuis aan te houden, vandaar dat elke baby bij BAM Kinderopvang een eigen ritme heeft en niet op hoeft te gaan in een groepsritme. Omdat de waarneming van baby’s in het eerste jaar primair zintuiglijk is, besteedt BAM Kinderopvang veel aandacht aan spelletjes die de zintuiglijke ontwikkeling bevorderen zoals kiekeboe, balspelletjes, plaatjes kijken en eenvoudige bewegingen en oefeningen met muziek. Zo leert de baby ook op het kinderdagverblijf stapsgewijs een aantal vaardigheden aan die gericht zijn op het steeds meer beheersen van ledematen en spieren. Het doen van spelletjes zoals kiekeboe of het uitdagen tot omrollen of kruipen is daarbij goed voor de ontwikkeling, maar biedt ook veel plezier. Omdat elk kind zich op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt houden we in alles rekening met het persoonlijk tempo van elke baby. Het is immers van groot belang dat ze zich prettig en veilig voelen en vanuit die situatie kunnen experimenteren met speelgoed en in het contact met elkaar.

 1. Dreumessen en peuters

Waar bij de baby’s het persoonlijk bioritme van groot belang is, wordt bij de dreumessen en peuters juist de vaste dagindeling gestimuleerd. Deze gezamenlijke groepsindeling is van belang om met elkaar zaken te leren zoals leren wachten op elkaar, samen opruimen, zelfstandig eten en drinken, zelf aan en uitkleden, zelfstandig naar de wc gaan enzovoort. Gedurende de dag ondernemen we op vaste tijden verschillende activiteiten zoals lezen, met blokken bouwen, puzzelen, knutselen, buiten spelen en wandelen.

 1. Dagindeling dreumessen en peuters
 • 6.30-9.00 uur binnenkomst kinderen en mogelijkheid tot ontbijten
 • 9.00 gezamenlijke activiteit/vrij spelen
 • 9.30 uur fruit eten, drinken, liedjes zingen of boekje lezen
 • 10.00 uur verschonen en naar het toilet
 • 10.15 uur buiten spelen, wandelen of een binnenactiviteit
 • 11.15 uur lunchen
 • 12.00-12.15 verschonen/toilet en kinderen die ’s middags slapen klaarmaken voor het bed, de andere kinderen kunnen vrij spelen.
 • 14.00-15.00 uur kinderen worden wakker, verschonen/toilet, aankleden
 • 15.00 uur cracker, fruit, wat drinken
 • 15.30 binnen- of buitenactiviteit of vrij spelen
 • 16.30 verschonen en naar het toilet
 • 17.00-17.30 avondeten voor de kinderen die eten mee hebben
 • 18.30 alle kinderen zijn opgehaald
 1. BSO

De kinderen worden eventueel naar school gebracht en uit school gehaald door een leidster. De ouders dienen wel zelf aan de leerkracht door te geven wanneer hun kind naar de BSO gaat. Zij kunnen de kinderen daar aan het einde van de dag aan herinneren. De leidster van de BSO staat altijd op een vaste plek op het schoolplein om de kinderen op te halen. Bij het vervoer van en naar school zijn uiteraard alle geldende veiligheidsnormen van kracht. Mochten zich calamiteiten voordoen dan is BAM Kinderopvang verzekerd voor ritten van en naar school en naar activiteiten. Als de kinderen tussen de middag uit school komen staat de lunchtafel voor ze klaar. Na schooltijd is er een tussendoortje en wat drinken. Ondertussen kunnen de kinderen vertellen wat ze op school gedaan hebben. De BSO is in de eerste plaats vrije tijd. Dat betekent dat de kinderen zelf mogen weten hoe ze hun middag indelen. Uiteraard bieden we activiteiten aan en stimuleren we ze buiten te spelen, maar niets is verplicht. Rond 16.30 krijgen de kinderen nog wat lekkers en wat te drinken. Vanaf 17.30 wordt er gezamenlijk opgeruimd. De kinderen worden uiterlijk 18.30 uur opgehaald.

 1. Activiteiten

Gedurende de dag worden er verschillende leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden, aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze aan deze georganiseerde activiteiten mee willen doen. De evaring leert dat de dreumesen en peuters heel graag in groepsverband bezig zijn. Bij de dreumesen is dat nog iets minder, maar dat leren ze weer van de peuters. Daarom worden er zoveel mogelijk variaties in deze activiteiten aangebracht. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de periode van het jaar door er thema’s op aan te laten sluiten. Het doel hiervan is dat kinderen leren vaardigheden te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Het beleven van plezier in deze activiteit staat altijd voorop.

De ontwikkelingsgebieden die in de activiteiten aan de orde komen zijn de grove motoriek, de fijne motoriek, de taalontwikkeling, spelontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle activiteiten worden geboden binnen een vaste structuur. Een vaste dagindeling is immers van groot belang voor de ontwikkeling van peuters en dreumessen. Ook is het leuk om zo nu en dan een uitstapje met de kinderen te doen. Dat kan een wandeling zijn of met de bakfiets naar de kinderboerderij of de speeltuin. Maar het kunnen ook uitstapjes zijn met de auto. Als dat gebeurd wordt er van te voren toestemming gevraagd aan de ouders. Als het nodig is worden er ook ouders meegevraagd voor de eventuele hulp.

 1. Wanneer moet u uw kind komen halen

Het kan voorkomen dat uw kind opgehaald moet worden omdat de leiding niet meer de zorg kan bieden die een kind op dat moment nodig heeft, of omdat een kind een gevaar vormt voor de gezondheid van andere kinderen. U dient uw kind op te halen:

 • Bij koorts. Bij een verhoging tussen de 38 en de 38.5 graden kunnen we overleggen of ophalen wenselijk is. Boven de 38.5 dienen de kinderen sowieso opgehaald te worden. Vanwege het risico van een koortsstuip leggen wij kinderen die een verhoging boven de 38 graden hebben niet meer in bed.
 • wanneer een kind de gezondheid van andere kinderen en de leiding in gevaar brengt door een infectieziekte of anderszins besmettelijke aandoening. Er is op het kinderdagverblijf een lijst aanwezig met alle infectieziekten.
 • Wanneer uw kind meer dan twee keer diarree per dag heeft
 • Bij herhaaldelijk overgeven

Als uw kind niet lekker is en thuis al een paracetamol of ander medicijn gehad heeft vernemen wij dat graag.

 1. Verjaardag

De verjaardag van de kinderen vieren wij in de groep. Voor het fruit eten zingen we gezamenlijk voor de jarige. Kinderen mogen trakteren; dit is vrij aan de ouders. Denk hierbij aan een bescheiden traktatie. U als ouder bent van harte welkom op het verjaardagsfeestje van uw kind. Dit kan ’s ochtends of ’s middags tijdens het fruit eten. Het feestje duurt ongeveer een half uur. Daarna moet u weer gaan. Bent u niet in de gelegenheid er bij te zijn, dan kunt u een fototoestel meegeven zodat er foto’s gemaakt kunnen worden.

Ontevreden of een klacht

Hoewel wij ons uiterste best doen om voor iedereen naar tevredenheid te functioneren kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent of dat u andere ideeën hebt over de kinderopvang. U bent altijd vrij om hierover contact op te nemen met de leidsters. BAM Kinderopvang is aangesloten bij het klachtenloket kinderopvang. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Wat brengt u zelf mee

 • Voor alle kinderen die nog slapen op het kinderdagverblijf een slaapzak en eventueel een knuffel of speen indien het kind dit gebruikt.
 • Voor baby’s een lege fles, gelabelde borstvoeding (deze wordt bewaard in de koelkast) en babyvoeding in poedervorm als u een ander merk wenst dan de aanwezige merken afgemeten borstvoeding wordt bewaard in de koelkast.
 • Eventuele speciale voedingsmiddelen voor peuters.
 • Voor alle kinderen een set reservekleding.
 • Zonnebrand crème graag voorzien van naam.
 • Regenlaarsjes

Aansprakelijkheid

BAM Kinderopvang is niet aansprakelijk voor verlies of schade van spullen die u meeneemt.

Wat wij graag willen weten

 • Hoe laat het kind gebracht en gehaald wordt, als dit afwijkt van de normale tijden.
 • Als iemand anders dan u als ouder uw kind komt halen. Dit graag ’s morgens aan de groepsleiding doorgeven. Wij geven uw kind niet mee aan voor de groepsleiding onbekende personen, als dit niet gemeld is. Wanneer er regelmatig een andere vaste persoon uw kind komt ophalen, kunt u een formulier inleveren waarin u toestemming geeft dat uw kind met deze persoon meegegeven mag worden.
 • Mocht u een dag niet telefonisch bereikbaar zijn, laat dan een bericht achter waar de leidster een van de ouders of eventuele vervanger kan bereiken.
 • Als uw telefoonnummer of mailadres verandert horen we dat graag zo spoedig mogelijk.
 • Indien u niet wil dat uw kind op de foto komt te staan, geef dit dan door aan de groepsleiding.